Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej. close

UWAGA ! 

W dniach od 31 lipca 2020 roku do 09 sierpnia 2020 roku - sklep nie będzie realizował żadnych zamówień. Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie będą prowadzone od 10 sierpnia 2020 roku.

REGULAMIN

z dnia 24-05-2018 roku

 I. Informacje podstawowe

1. Sklep internetowy, na stronie internetowej pod adresem http://sciegiem-malowane.pl/, jest prowadzony przez Wiesławę Stasiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak, zgłoszoną do CEIDG. Dane podstawowe firmy:

Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak

Ul. Wysoka 42k/4      (zmiana nazwy ulicy z Jana Panka na ulicę Wysoką)

62-030 Luboń

NIP: 6221699970

REGON: 361821013

1/ Adres pocztowy:

   Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak

   Ul. Wysoka 42k/4

   62-030 Luboń

2/ Adres poczty elektronicznej:

    biuro@sciegiem-malowane.pl

3/ Nr telefonu:

   502 089 776

4/ Nr rachunku bankowego:

     69 1020 4027 0000 1802 1308 2641

 2. Wyjaśnienie niektórych terminów użytych w regulaminie:

1/ Administrator/ ściegiem-malowane.pl – Wiesława Stasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak, ul. Wysoka 42k/4, 62-030 Luboń o nr NIP: 6221699970 i REGON: 361821013;

2/ Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak na stronie internetowej pod adresem http://sciegiem-malowane.pl/;

3/Klient/Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, w przypadku nieukończenia 18 roku życia – wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której przepisy przyznają zdolność prawną – korzystające ze Sklepu internetowego, które zgodnie z niniejszym Regulaminem składają zamówienie w Sklepie internetowym;

4/ Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy ;

5/ Zamówienie – składane za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenie woli, określające produkt, jego ilość, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktu i miejsce jego wydania.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, ochronę praw autorskich, zasady rejestracji Konta Klienta, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów oraz zasady odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego jak również zasady ochrony danych osobowych.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym jak i Klientów dokonujących lub zamierzających dokonać zakupów bez rejestracji.

5. Do użytkowania Sklepu internetowego, w tym: przeglądania asortymentu, składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz posiadanie przeglądarki zasobów Internetowych pozwalających na wyświetlanie stron WWW. W celu umożliwienia przesłania informacji dotyczących realizacji zamówienia oraz dla Klientów dokonujących rejestracji – posiadanie adresu e-mail.

II. Ochrona praw autorskich

1.  Klient/Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści zawartych w Sklepie internetowym na użytek własny. Kopiowanie, publiczne udostępnianie możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora sciegiem-malowane.pl

2. Nazwa ściegiem-malwane.pl, logo firmy, produkty oraz materiały (a w szczególności zdjęcia, grafika, teksty) zawarte w Sklepie internetowym stanowią przedmiot prawa autorskiego i objęte są ochroną praw autorskich.

III. Rejestracja Konta Klienta

1. Na stronie Sklepu internetowego sciegiem-malowane.pl Klient może założyć i korzystać z Konta Klienta, rejestracja konta jest nieodpłatna i dobrowolna. Rejestracja polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sciegiem-malowane.pl

2. Klient posiadający Konto Klienta może logować się do Sklepu internetowego podając, wskazany przy rejestracji, adres e-mail oraz hasło.

3. Klient w każdym czasie może zlikwidować Konto Klienta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

IV. Składanie i realizacja zamówień, ceny produktów

 1. Klient dokonując zakupu produktu znajdującego się w Sklepie internetowym, składa zamówienie. Zamówienia można składać w każdy dzień roku, przez całą dobę.

 2. Składając zamówienie Klient zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie akceptuje Regulamin zaznaczając wskazane pole. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup towaru w Sklepie internetowym.

 3. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia produktów, kosztów przesyłek. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o wysokości kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, kwota „Razem” obejmuje ceną towaru oraz koszty dostawy produktu.

 4. Klient, dokonuje wyboru produktu w Sklepie internetowym i kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Po przejściu do „Kasy” Klient wybierając opcję „Przejdź do realizacji zamówienia” podaje imię, nazwisko, adres, adres dostawy towaru, nr telefonu, e-malia i sposób płatności. Klient składając zamówienie, w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila zawierającego szczegóły zamówienia, sposób i termin płatności.

 5. Rozliczenia transakcji dokonane e-przelewem lub kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A.. Płatności można dokonywać również dokonując przelewu na konto bankowe w PKO BP S.A. nr:

  69 1020 4027 0000 1802 1308 2641

  W treści przelewu należy podać nr zamówienia.

 6. Ściegiem Malowane czeka na wpływ należności z tytułu złożonego zamówienia 5 dni roboczych. Gdy kwota wynikająca ze złożonego zamówienia nie wpłynie we wskazanym terminie – zamówienie będzie anulowane.

 7. Po otrzymaniu wpłaty zgodnej z zamówieniem, niezwłocznie ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, na wskazany adres dostawy – zostanie wysłany produkt objęty zamówieniem, którego wpłata dotyczy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru firmy kurierskiej.

 8. Jeżeli Klient zamawiając produkt wybierze opcję płatności „za pobraniem” , produkt ten zostanie wysłany niezwłocznie , ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.

   V. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego ma prawo, w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać przed upływem tego terminu.

 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-go dnia od daty przejęcia produktu lub w którym, inna niż przewoźnik, osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu. (art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

  Klient odstępujący od umowy składa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub składa wypełniony formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres:   biuro@sciegiem-malowane.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

  Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak

  Ul. Wysoka 42k/4

  62-030 Luboń

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie ale nie później niż 14 dni licząc od dnia poinformowania o decyzji - o odstąpieniu od umowy. Klient dokonuje zwrotu produktu na adres:

  Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak

  Ul. Wysoka 42k/4

  62-030 Luboń

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Klient dokonujący zwrotu towaru jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia produktu przed zniszczeniem w trakcie przesyłki.

 4. Klientowi zostaną zwrócone wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (zwracane będą koszty dostarczenia produktu, do kwoty wynikającej z najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktu, oferowanego przez Sklep internetowy). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego sposób płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji lub w inny sposób (nie powodujący powstania dodatkowych kosztów) na który Klient wyrazi pisemną zgodę. Klient nie będzie ponosił żadnych opłat związanych ze zwrotem, tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 5. Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, wynikającej z jego korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia zgodności cech i funkcjonalności produktu z zamówieniem.

 7. Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość jeżeli zakupiony produkt był wykonany na specjalne zamówienie Klienta ( art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

   VI. Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodność produktu z umową sprzedaży, jeżeli produkt jest niezgodny z opisem sprzedającego, Kupujący ma prawo reklamować zakupiony produkt.

 2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sciegiem-malowane.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ściegiem-malowane.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres:

  Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak

  Ul. Wysoka 42k/4

  62-030 Luboń

 3. Zgłaszając reklamacje należy podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje,

  datę zakupu produktu, przyczynę reklamacji, kwotę zapłaty za produkt oraz inne istotne informacje oraz oczekiwania ( np.: wymiana towaru, zwrot pieniędzy ).

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 5. W sprawach spornych konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur znajdują w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, Urzędach Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   VII. Ochrona danych osobowych 

( od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).   

1. Klient podając dane osobowe przy zakładaniu Konta Klienta oraz przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez sprzedającego, który jest również Administratorem  danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak jednocześnie właściciel Sklepu Internetowego na stronie sciegiem-malowane.pl.

          Dane kontaktowe:

Ściegiem Malowane

Wiesława Stasiak

Ul. Wysoka 42k/4

62-030 Luboń

Tel. 502 089 776

e-mail: biuro@sciegiem-malowane.pl

 1.  Zebrane dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administrator podejmuje wszelkie starania aby dane osobowe były odpowiednio chronione i zabezpieczone (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych)
 2.  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Podane dane osobowe służą do zawarcia i wykonania usługi (np. : e-mail, imię i nazwisko, adres , nr telefonu. Dla firm: nazwa firmy, nip., adres, nr telefonu).
 3. Dane osobowe otrzymujemy w związku z transakcjami dokonywanymi na stronie sklepu lub w trakcie zakładania konta.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika (np. wysyłka produktów – informacja dla Poczty i firm kurierskich, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze oraz na żądanie organom publicznym – zgodnie z obowiązującym prawem)
 6.  Dane osobowe, podane w formularzu, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi, wykonania usługi, zgłoszenia lub kontaktu handlowego, zapewnienia obsługi usług płatniczych. A także organizowania konkursów i akcji promocyjnych, windykacji należności, w celach statystycznych oraz dla celów archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych – zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom obsługującym płatności, obsługującym korespondencję i wysyłkę towarów ( Poczta, firmy kurierskie) partnerom realizującym niektóre usługi techniczne, informatyczne i hostingowe z którymi Administrator współpracuje.
 8. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza:

a/ prawo do bycia informowanym czyli do uzyskania   informacji czy  Administrator posiada i przetwarza dane osobowe i w jakim celu;

b/ prawo do sprostowania, uzupełnienia i uaktualnienia danych osobowych, jeżeli dane dostarczone Administratorowi są niepoprawne lub nieaktualne;

c/ prawo do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych;

d/ prawo do przenoszenia otrzymanych od Administratora danych do innego administratora;

e/ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

f/ prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym”;

g/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

11. Okres przechowywania danych osobowych.

 a/ dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane:   

    - przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres posprzedażowej obsługi klienta, np. zwroty, reklamacje, dochodzenie                roszczeń;

    - przez czas wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych;

b/ dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody osoby której dotyczą.

12.  Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu internetowego i Administratora  informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204).

 

          VIII.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin honoruje prawa Konsumenta i nie ma na celu ograniczania praw Konsumenta przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, w tym: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm. ), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 2. Ściegiem Malowane Wiesława Stasiak zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klienta w chwili dokonania transakcji.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24-05-2018 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego z dnia 24-05-2018 roku.

(Zasady postępowania przy odstąpieniu od umowy zawiera: punkt V. Odstąpienie od umowy – niniejszego Regulaminu)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ

 

                                                                    ……………………………, dnia……………………..

…………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(dane Konsumenta – imię, nazwisko, adres,

nazwa firmy)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ściegiem Malowane

                                                               Wiesława Stasiak

                                                               Ul. Wysoka 42k/4

                                                               62-030 Luboń

                                                             e-mail: biuro@sciegiem-malowane.pl

 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr umowy sprzedaży/ nr zamówienia: ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy sprzedaży: ………………………………………………………………………………………….

Data odbioru powyższych produktów: ……………………………………………………………………………………

 

                     

Z poważaniem